Hizmetler

Avian ilk yıllarında, özellikle AR-GE Projeleri ile Ulusal (TÜBİTAK/TEYDEB, KOSGEB, TTGV, vb.) ve Uluslararası Destek Programları (EUROSTARS, EUREKA, vb.) konusunda çeşitli ölçekteki kuruluşlara Danışmanlık, Proje Yönetimi, Geliştirme ve Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) gibi hizmetler sağlamıştır.

Avian'ın hızla büyüdüğü dönemde yürüttüğü projeler, şirket bünyesinde farklı yetkinlikler barındıran geniş bir teknik kadronun oluşmasını sağlamıştır. Bu süreçte Avian, sonradan kurumsal müşterilerinde başarıyla hayata geçirdiği kendi Proje Geliştirme Metodolojisini oluşturma imkanı bulmuştur.

Avian'ın müşterilerine sunduğu hizmetler, zaman içinde evrim geçirmiş ve son olarak üç ana başlık altında toplanmıştır:

Yazılım Geliştirme: Müşteriye özel yazılım çözümleri.
Danışmanlık Hizmetleri: Uzmanlık gerektiren birçok alanda destek.
Diğer Hizmetler: Eğitim, Raporlama, İç Denetim ve daha fazlası.