Şirket Yönetimi


Tolga Bayındır

Yönetim / Projeler

Lisans programını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde tamamlayan Tolga Bayındır, iş hayatına bilişim sektöründe devam etmeye karar vererek sırası ile Datasel A.Ş., Halıcı Yazılım A.Ş., Aygaz A.Ş. ve Logo Yazılım'da çeşitli seviye ve görevlerde yer almıştır. Çalışma hayatının ilk yıllarında yazılım geliştirme uzmanı ve sistem analisti olarak özel yazılım geliştirme projelerinde görev yapmıştır. Bu dönemde Aysel ve Yüksel İnşaat Muhasebe ve İnsan Kaynakları projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Kitap Dağıtım Otomasyon Projesi, Aygaz A.Ş. MIS Projesi, Taksan A.Ş. MRP II projeleri örnek projeler olarak sayılabilir.

2000 yılında Logo Yazılım A.Ş.'de Proje Yöneticisi olarak göreve başlayan Bayındır, şirketin önemli ERP ve İnsan Kaynakları projelerini yönetmiştir. Bunlar arasında; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Boydak Grubu projeleri olan Merkez Çelik A.Ş., HES Kablo A.Ş., İstikbal A.Ş. ve Boypaş A.Ş. ERP Projeleri Yöneticiliği, Arkas Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi Yöneticiliği, Marmarabirlik A.Ş. ERP Projesi Yöneticiliği, Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Projesi Yöneticiliği, Botaş BTC Direktörlüğü ERP Projesi Yöneticiliği, Genelkurmaya ait 600 yataklı askeri hastaneler ERP Projeleri Yöneticiliği vardır.

Logo Yazılım döneminde firmanın Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından A Derece Proje Yönetim Sertifikası kazanım sürecinde Proje Yönetiminden Sorumlu Koordinatör görevi ile önemli bir rol almıştır. Türk Telekom ERP Projesinde Logo Yazılım tarafından hazırlanan yeni nesil ERP yazılımında yer alan Süreç Yönetim Aracı'nın geliştirilmesinde aktif rol almıştır. Türk Telekom'un tüm süreçlerinin yeniden değerlendirilerek bir araç vasıtası ile ERP altyapısına uygun hale getirilmesinde sorumlu yönetici olarak görev yapmıştır.

Halen Avian bünyesinde yürütülen Müşteri Projeleri Koordinatörlük görevini üstlenmiştir. Logo Yazılım döneminde Proje Yönetim Metodolojisi'ne yaptığı aktif katılımı Avian kurucu ortağı olarak firmanın birikimine yansıtmış, Avian Proje Yönetim Metodolojisi'nin hazırlanmasında rol almıştır.


Tamer Serkan Üstün

Yönetim / Teknoloji

1974 Tekirdağ doğumlu olan Tamer Serkan Üstün, öğrenim hayatını 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, öğrencilik yıllarında aile şirketinde başladığı çalışma hayatına, tekstil sektöründe devam etmiştir.

İmalat Müdürlüğü görevini üstlendiği Dove Tekstil'de, asli görevi dışında Bilgisayar Destekli Üretim Takip ve Gelişmiş Prim Ödeme Sistemleri'nin kuruluşu ve Kalite Kontrol Sistemi'nin standardizasyonu görevlerini üstlenmiştir.

2000 yılında, Logo Yazılım A.Ş.'de Yazılım Mühendisi / Tasarım pozisyonuyla giriş yaptığı bilişim sektöründe birçok farklı pozisyonda görevler üstlenmiştir. Logo Yazılım'da üstlendiği ikinci görevi olan Proje Yöneticiliği döneminde, ERP ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında Kamu ve Özel Sektör Yazılım Projeleri'ni yönetmiştir. Dokuzu büyük ölçekli ERP projeleri olan bu projelerin müşterileri arasında Fiskobirlik S. S. Fındık Satış Kooperatifleri Birliği, T.O.B.B. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), İSBİ (İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.), Lilly İlaç Tic. Ltd. Şti. ve Şişecam Grubu'na bağlı Anadolu Cam'ın Rusya'daki alt kuruluşu olan Ruscam bulunmaktadır.

Logo Yazılım'da Özel Yazılım Projeleri (ÖYP) Grup Yöneticisi olarak görev yaptığı 2003-2004 yıllarında, ÖYP Grubu tarafından gerçekleştirilen 50'den fazla Yazılım Geliştirme Projesi'nde, satış öncesi faaliyetlerden başlayıp satış sonrası destek hizmetlerine kadar uzanan süreçte, projelerin kontrol ve denetimi sorumluluğunu üstlenmiştir.

2004-2006 yıllarında, KoçSistem A.Ş. işbirliğiyle Türk Telekom A.Ş. için gerçekleştirilen büyük ölçekli KKY (Kurumsal Kaynak Yönetimi) Projesi'nde; projenin 8 ayrı modülünden 3'ünün (Malzeme ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Gayrimenkul Yapım ve Yönetimi ve Organizasyon Yönetimi) yöneticiliğini üstlenmiştir. Aynı zamanda, bu projenin Konfigürasyon Yöneticiliği görevini de başarıyla yerine getirmiştir.

Türk Telekom KKY Projesi'nin ardından üstlendiği Ürün Konfigürasyonu ve Kalite Grup Müdürlüğü ve daha sonraki Kalite ve Konfigürasyon Müdürlüğü görevleri sırasında da, Logo Yazılım'ın Unity On Demand ürünü ile ilişkili olarak; Test, Ürün Konfigürasyonu, Proje Konfigürasyonu, İş Süreçleri Yönetimi, Lokalizasyon, Çevrim-İçi Yardım Dokümantasyonu ve Kurum-İçi Ürün Eğitimleri fonksiyonlarını yerine getiren yaklaşık 30 kişilik bir ekibin yönetimini üstlenmiştir.

Logo Yazılım'da 8 yılı aşan bir süre ile çalışan T. Serkan Üstün, bu süre boyunca, asli görevi dışında 11 şirket içi projede yönetim, denetim ve koordinasyon gibi roller üstlenmiştir. Bu projeler arasında SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination), SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), CMMI (Capability Maturity Model Integration), LCD (Logo Content Developer) ve PDGS (Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi) Projeleri bulunmaktadır.

T. Serkan Üstün; halen AVIAN Yazılım'da Şirket Ortağı olarak kariyerine devam etmekte; özellikle Yazılım Geliştirme araç, teknoloji, yöntem ve standartlarının seçimi ve yönetilmesi; yazılım ürünlerine ait mimari altyapının ve özellik setlerinin belirlenmesi, Yazılım Geliştirme Ekibi'nin yetkinliklerinin arttırılması ve Yazılım Geliştirme ile Proje Yönetimi başta olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık görevlerini aktif olarak sürdürmektedir.