Şirket Profili

Avian, kurumların operasyonel verimliliğini arttıran etkili çözümler üretmek amacıyla bir araya gelmiş tecrübeli teknoloji ve yönetim uzmanları tarafından kurulmuştur. Avian, müşterilerinin operasyon ve yönetim seviyesinde karşılaştığı her tür problem karşısında özgün çözümler üretmek için çok geniş bir alana yayılmış teknolojiler ve yenilikçi bir yaklaşım kullanır. Avian, inovasyonun ve özgün tasarımların, kurumların başarısında anahtar rol oynadığına inanmaktadır. Bu nedenle, geleceğe dönük çözümler geliştirmek ve uyarlamak konusunda benzersiz bir yeterlilik edinmiştir.

Misyon

Türk işletmelerinin global düzeyde rekabet edebilmesi için yazılım teknolojisinin yarattığı tüm imkanları sunmak ve karşılaştıkları yönetsel ve operasyonel sorunlara en iyi çözümler üreterek rehberlik etmektir.

Vizyon

Avian, özel ve kamu kuruluşlarının sahip oldukları kaynakların verimli kullanılmasına ve kuruluşların rekabet edebilir yapılara dönüşmesine doğrudan destek verecek; kuruluşların bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek yazılımları üretmeye devam edecektir.