AvianHR: aKariyer

Üniversite Kariyer Merkezi Çözümü

aKariyer Nedir?

aKariyer Üniversite Kariyer Merkezi Çözümü; Üniversite Kariyer Merkezi faaliyetlerinin yönetiminde, üniversite, öğrenci, öğrenci kulüpleri ve mezunlar ile özel sektörün bir araya getirilmesini temin için hazırlanmış bir yazılım otomasyon çözümüdür.

Üniversite Kariyer Merkezlerinin amacı, öğrenci ve mezunlarına kişisel gelişim süreçlerinde ve mezuniyetleriyle birlikte başlayacak yeni yolculuklarını planlamalarında destek vermektir. Onlara kendi fırsatlarını yaratmaları için çeşitli önerilerde bulunmak, yardımcı ve yol gösterici olmaktır. Bunun ötesinde, Üniversite Kariyer Merkezi olarak en önemli hedef iş dünyasında güçlü bir camia oluşmasını sağlayacak faaliyetleri planlı ve örgütlü bir şekilde koordine etmektir.

Bu önemli hedefi hayata geçirmek için yürütülen çalışmalar özetlendiğinde:

 • Öğrenci ve mezunlara tam zamanlı, yarı zamanlı, kısa dönemli iş imkanları ve staj olanaklarının yaratılması konularında çalışmalar yapmak,
 • Öğrenci ve mezunlara danışmanlık hizmeti vererek ilgi alanlarını, kariyer hedeflerini belirlemeleri sürecinde yardımcı olmak, bu amaca yönelik eğitim faaliyetleri yürütmek,
 • Akademik bir kariyer hedefleyen öğrenci ve mezunlara gereken bilgi paylaşımını sağlamak,
 • Mentorluk (Kariyer Koçluğu) Programı ile kişileri bir araya getirerek kariyer planlaması yapmakta objektif bir destek alınmasını sağlamak
 • Özgeçmiş, ön yazı yazmak ve mülakat tekniklerini geliştirmek konusunda eğitimler sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Kariyer fuarları düzenleyip işverenlerle öğrenci ve mezunlar arasında iletişim başlatmak, öğrencilere iş ve staj fırsatları sunmak ve mülakat deneyimi kazanmalarını sağlamak,
 • Kariyer günleri düzenleyip sektör ve firmaları tanıtmak,
 • İş tekliflerini değerlendirme, iş anlaşması yapma ve yeni işlerine adaptasyon süreçlerinde destek olmaktır.

aKariyer Üniversite Kariyer Merkezi Çözümü; paydaşları olan kariyer merkezi yönetimi, öğrenci, mezun ve firmalara dair iş ve staj fırsatları, öğrenci ve mezunların CV bankası, mentorluk, kariyer fuarları, günleri ve eğitimleri planlama ve yönetimi gibi bir dizi faaliyetin yönetiminde otomasyon rolü oynamaktadır.

aKariyer ile Neler Yapılabilir?

1. Kariyer Merkezi Yönetimi için hazır olan uygulamalar:

 • Yönetim Paneli / Temel Tanım ve Fonksiyonlar
  • Sistem Kullanıcıları ve Yetkileri, Mülakat ve E-Mail grupları, E-Mail ve site içerik yazılarına ait şablonlar, CV girişinde seçimli listelerin hazırlanması için kullanılan genel tanım tabloları
  • Öğrenci/Mezun/Firma Üyelik Talep Kayıtları Onaylama
 • Kariyer Merkezi Faaliyetleri
  • Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimlere öğrenci ve mezunların online başvurularını toplama, planlama, gerçekleşenleri kayıt altına alma
  • Kariyer günleri planlama, firmalar ile yazışmalar, talepleri toplama/onaylama, Kariyer Merkezi Web Sayfası üzerinden duyurma
  • Mentee olmak için başvuran mezunların incelenerek onaylanması, mentorluk desteği talebinde bulunan öğrenciler ile eşleştirilmesi, sonuçların anket şeklinde kayıt altına alınması
  • Firma iş ve staj fırsatı giriş kayıtlarının onaylanması, öğrencilerin/mezunların online fırsatlara başvurularının incelenmesi
  • Öğrenci derneklerinden gelen çeşitli faaliyet taleplerini/önerilerinin (firma işyerlerini ziyaret, vb.) onaylanması, öğrencilerin online başvurularınının incelenmesi
  • Tüm faaliyetlerin Etkinlik Takvimi olarak Kariyer Merkezi Web Sayfasından yayınlanması

2. Öğrenci ve Mezunlar için hazır olan uygulamalar:

 • Üyelik İşlemleri
 • Öğrenci / Mezun CV Bilgileri
  • Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri, Askerlik Bilgileri
  • Üye Olunan Topluluklar, Hobiler
  • Eğitim Durumu, Eğitim Bilgileri
  • Yabancı Dil Bilgileri
  • Bilgisayar Bilgileri
  • Sertifika Bilgileri
  • Alınan Kurs ve Seminerler
  • Sürücü Belgeleri
  • Geçmiş İş Tecrübeleri
  • Referanslar, Uzmanlık Alanları, Fotoğraf, CV Dosyaları ve Klasik Özgeçmiş (CV Dosyası)
 • Kariyer Merkezi etkinliklerine (eğitim, danışmanlık, firma ziyaretleri, vb.) online başvuru
 • Firma iş ve staj fırsatlarını inceleme, online başvuru
 • Öğrenciler için mentor talebi, onayı ve sonuçlarının anket ile sisteme kaydedilmesi
 • Mezunlar için mentee olma talebi, onay ve öğrenci eşleşme takibi

3. Firmalar için hazır olan uygulamalar:

 • Üyelik İşlemleri
 • İş ve Staj Fırsatı girişi, Başvuruları inceleme (Öğrenci/Mezun CV'lerine Erişim), Kabullerin Girişi
 • Kariyer Günleri İnceleme, Online Başvuru


aKariyer Üniversite Kariyer Merkezi Çözümü Tanıtım Broşürü'nü (PDF) indirmek için tıklayın.

Ayrıca, AvianHR ürünü ile ilgili genel bilgi için: AvianHR.