Kurumsal Yapı

Avian, 2006 yılında Ankara'da kurulmuştur. İlk günden itibaren çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşu için çözümler üretmiş; zamanla sayısı artan projeler nedeniyle 2010 yılında İstanbul'da ikinci şubesini açmıştır. 2011 yılından itibaren İstanbul Ofisi, Merkez Ofis haline gelmiş olup; halen Yönetim, Yazılım Geliştirme ve Destek başta olmak üzere ana fonksiyonlar bu ofisten yürütülmektedir. Bunun dışında, diğer illerde özellikle İş Ortakları ile birlikte gerçekleştirilen projeler de devam etmektedir.

Avian, kuruluşundan bugüne hizmet verdiği tüm kurum ve kuruluşlar için gerçek anlamda bir "Çözüm Ortağı" olmayı hedeflemiştir. Bunu başarmak için de çalışma ilkelerini; Çözüm Odaklılık, Kazan-Kazan Stratejisi ve Uzun Vadeli İş İlişkileri üzerine inşa etmiştir. Avian için, üretilen çözümlerin ihtiyacı tam olarak karşılayan, modern teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan yararlanan, ölçeklenebilir, güncellenebilir ve kaliteli çözümler olması ne kadar önemliyse, çözüme ulaşmak için yaşanan süreçte ortaya konulan ve sürekli artan bilgi birikimi de, müşterilere karşı gösterilen kurumsal yaklaşım ve profesyonellik de o kadar önemlidir.