AvianHR

İnsan Kaynakları İşe Alım ve Yerleştirme Yazılımı

AvianHR Nedir?

AvianHR İnsan Kaynakları İşe Alım ve Yerleştirme Yazılımı; İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçlerinin yönetimi için hazırlanmış bir yazılım otomasyon çözümüdür.

1. Özel Sektör Çözümü: Personel sirkülasyonu yoğun olan sektörlerde (inşaat, bankacılık, vb.) işe alım süreçlerinin yönetimini gerçekleştirir. Sürecin tüm paydaşlarını (CV bankası ve iş fırsatı başvurusu ile mevcut çalışan ve adayları, tüm yönetsel faaliyetlerin koordinasyonunda İK yönetimini, ilgili pozisyonlar için yöneticileri ve tüm süreçlerin verimliliği ve performasını izlemesi için üst yönetimi) kapsayan topyekün bir çözümdür.

2. Üniversiteler için Kariyer Merkezi Çözümü (aKariyer): Üniversite Kariyer Merkezlerinin kurulumu ve fiili olarak yürütülmesi YÖK tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Kariyer Merkezi çözümü, paydaşları olan kariyer merkezi yönetimi, öğrenci, mezun ve firmalara dair staj/iş fırsatlarına yerleştirme, mentorluk, kariyer eğitimleri planlama ve yönetimi gibi faaliyetlerin yönetiminde otomasyon rolü oynamaktadır.

3. Özel Amaçlı İstihdam Yönetimi: İşe alım ve yerleştirme çerçevesinde farklı ihtiyaçlara cevap vermeye hazır bir altyapıya sahiptir. Örneğin, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda profesyonellerin firma ve kurumlara yerleştirilmesinde otomasyon çözümü olarak kullanılmaktadır.

AvianHR ile Neler Yapılabilir?

 • Yönetim Paneli / Temel Tanım ve Fonksiyonlar
  • Sistem kullanıcıları ve yetkileri, mülakat ve eMail grupları, eMail ve site içerik yazılarına ait şablonlar, firmaya ait proje, pozisyon ve uzmanlık alanları ile birlikte özellikle CV girişinde seçimli listelerin hazırlanması için kullanılan genel tanım tabloları
  • Adaylar, filtreleme ve istatistik rapor uygulamalarında doğrudan ihtiyaç duyulan bazı bilgileri tanımlı listelerden seçerek kayıt işlemini yapabilmektedir. Bu listeler arasında sertifikalar, yabancı dil, sınav tanımları (TOEFL, KPDS, vb.), üniversite, fakülte ve bölümleri, meslek yüksek okulları ve bölümleri bulunmaktadır.
 • Aday/Çalışan CV Girişi
  • Üyelik İşlemleri
  • Aday/Çalışan CV Bilgileri
   • Kişisel Bilgiler
   • İletişim Bilgileri
   • Askerlik Bilgileri
   • Üye Olunan Topluluklar, Hobiler
   • Engelli, Terör Mağduru, Eski Hükümlü
   • Eğitim Durumu, Eğitim Bilgileri
   • Yabancı Dil Bilgileri
   • Bilgisayar Bilgileri
   • Sertifika Bilgileri
   • Alınan Kurs ve Seminerler
   • Sürücü Belgeleri
   • Geçmiş İş Tecrübeleri, Firmada Geçmişte Çalışmasına Dair İş Tecrübeleri
   • Referanslar, Uzmanlık Alanları, Fotoğraf, CV Dosyaları ve Klasik Özgeçmiş
 • İşe Alım Projesi Yönetimi
  • İşe Alım Projesi
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin, Birim Yöneticileri tarafından talebi yapılan açık pozisyonun/pozisyonların tanımına uygun adayları Tüm CV Havuzu'ndan seçerek Long List (Uzun Liste) oluşturması
  • İnsan Kaynaklarının, seçimini yaptığı adaylar hakkında ön görüşlerini toplamak için ilgili yöneticileri bilgilendirmesi
  • Mülakat Planlama
  • Gerçekleşen Mülakat kayıtlarının sisteme girilişi
  • Teklif Süreçleri
 • Modül Bağımsız Ortak Özellikler
  • Liste Ekranlarında Sıralama ve Filtreleme
  • Liste Ekranlarından MS Excel'e Veri Aktarımı ve PDF Formatında Dosya Üretimi
  • Kullanıcıların E-Mail ile otomatik olarak bilgilendirilmesi
  • E-Mail Mesajlarının Özelleştirilebilmesi
  • Kullanıcı İşlemlerinin ve Sistem Otomatik Hareketlerinin İzlenmesi (Log Kayıtları)
  • Çoklu Dil Desteği (İngilizce ve Türkçe hazır)

AvianHR'ın Öne Çıkan Teknik Özellikleri Nelerdir?

 • AvianHR, "Çok Katmanlı" ve "Ölçeklenebilir" bir Yazılım Mimarisi kullanılarak geliştirilmiş olup, kurumların farklı Bilgi Sistemleri altyapılarını destekleyecek şekilde LAN veya WAN / İnternet ortamına kurulabilir.
 • Yazılım, esas olarak, çalışanları sayıca yüksek oranda Proje bazlı olarak istihdam edilen firmaların, Üniversitelerin ve Özel İstihdam ihtiyacı olan kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
 • Sistemin paydaşları; a) Özel Sektör için: Kurumun İnsan Kaynakları birimi ile birlikte yönetici ve tüm çalışanlarıdır. Bununla birlikte kurumun iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüm adaylar da kendilerine ait üye tanımları vasıtası ile sistemden faydalanmakta/veri girişi yapabilmektedir. b) Üniversiteler için: Üniversite Kariyer Merkezi Yönetimi, öğrenci ve mezunlar ile birlikte firmalardır. Ayrıca, Kariyer Merkezi Yönetiminin tercih etmesi durumunda Öğrenci Kulüpleri de kendilerine ait üye tanımları vasıtası ile sistemden faydalanmakta/veri girişi yapabilmektedir.
 • Yazılım, İşe Alım Sürecini kayıt altına almak ile yetinmeyip tüm sürecin yönetiminin tek bir sistem üzerinden yapılabilmesine imkan vermektedir.
 • Adaylar ile / Öğrenci, Mezun ve Firmalar ile ilgili her türlü güncel ve tarihsel veriyi (CV bilgileri ile birlikte hakkında yapılan yazışmalar, eski ve güncel talepler, eski mülakat sonuç bildirimleri, onaylananlar / reddedilenler, vb.) güçlü bir filtreleme/arama ekranı üzerinden inceleme kolaylığı bulunmaktadır.
 • Web-Tabanlı bir uygulama olması sebebi ile kullanıcı tarafında İşletim Sistemi ve Web Browser (Web Tarayıcı) bağımsız çalışabilmektedir. Mobil cihazları desteklemektedir.
 • Veri tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) olarak Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri ile Oracle 9i ve üzerini desteklemektedir.