Avian aTohum

aTohum, Avian Yazılım'ın Tarım ve Hayvancılık Sektörü için ürettiği kapsamlı yazılım çözümlerinden biri olup, ülkemizde Bitkiler ve Bitki Tohumları ile ilgili faaliyette bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

Yazılım, özellikle çeşitli bitki türlerine ait tohumların ıslah çalışmaları yapan firmaların Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tohum tescil ve sertifikasyon işlemlerinde, üretim, depolama, arge ve satış süreçlerinde her tür bilginin kayıt altına alınması ve bu bilgilerin gerektiğinde kurum ve kuruluşlar arasında paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır.

aTohum ile Neler Yapılabilir?

 • Bitki Türleri ayrıntılı olarak tanımlanabilir. Bitkilerle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler girilebilir:
  • Genel Özellikler, Genetik Özellikler, Morfolojik Özellikler, Kimyasal Özellikler, vd.
  • Taksonomik Tanım (Bitkinin Bilimsel Olarak Sınıflandırılması)
  • Yaşam Alanı (Habitatı, Yurt Dışnda / Yurt İçindeki Dağılımı, Yetiştiği İller, vs.)
  • Kullanım Alanları (Yenilebilir ise Besin Değerleri, vb.)
  • Agronomik Özellikler (Yetişme Koşulları; Toprak, Gübre, Sulama, vb. İhtiyaçlar; Gelişim, vs.)
  • İklimsel Özellikler (Sıcaklık, Yağış ve Nem İstatistikleri)
  • Bitkiye ait istenilen sayıda Fotoğraf
  • Kültürel ve Ekonomik Değeri, Hastalık ve Zararlılar, vb.
 • Bitki Türlerine ait bilgiler, Türkiye Taksonomik Tür Veri tabanı'nda (TÜBİTAK) sorgulanabilir.
 • Bitki Türlerine ait Tohum ve Herbaryum Örnekleri için istenilen sayıda Örnek Kaydı oluşturulabilir. Örneklerle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler girilebilir:
  • Genel Bilgiler (Kayıt Bilgileri, Dağıtıma Uygunluk, vs.)
  • Toplama Bilgileri (Gönderen / Islah Eden Kuruluş, vb.; Toplama Ekibine İlişkin Bilgiler; Örneğin Alındığı Alana ait Genel Özellikler, Coğrafi Bilgiler, Toprak Özellikleri, vb.)
  • Örneğin Karakterizasyon Bilgileri (Morfolojik Özellikler; Yetişme, Çiçeklenme, Tozlaşma, vb. Dönemleri; Hastalığa, Böceğe, Soğuğa, Kuraklığa, vb. Dayanıklılığı, vb.)
  • Taksonomik Tanım (Bu bilgiler Ana Bitki Kaydından aktarılabilir.)
  • Örneğe ait istenilen sayıda Fotoğraf
 • Örneklerin toplandığı koordinatlar Harita (Google Maps) üzerinde izlenebilir.
 • Herbaryum ve Tohum Örnekleri için Kabul Testlerine ait İşlemler, önceden belirlenen Kabul Kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Kabul Testlerine ait Ölçüm Sonuçları, vb. bilgiler girilebilir.
 • DNA ve Bakteri Örneklerine ait istenilen sayıda Örnek Kaydı oluşturulabilir.
 • Örneklerin saklandığı Depolar (Uzun ve Orta Vadeli Depolar, Herbaryumlar ve Mikrobiyal Depolar) ile bu depolara ait özellikler tanımlanabilir. Depolara yapılan tüm Giriş / Çıkış İşlemleri belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. aTohum, tanımlı depolarda Stok Yönetimini otomatik olarak gerçekleştirir. Böylece, herhangi bir anda, istenilen depoda, hangi türe ait örneklerin depolandığı, stokta bulunan miktarlar ve önceki tüm giriş ve çıkış hareketleri kolayca izlenebilir. Stok Takibini kolaylaştıran Barkod Etiketleri yazılım tarafından oluşturulabilir.
 • Depolarda saklanan Tohum Örnekleri için gerçekleştirilen Çimlenme Testleri kayıt altına alınabilir ve sonuçlar Grafikler üzerinde izlenebilir. Ayrıca, Örnekler için Toplama Planları, Tohum Üretimi için Üretim Planları ve Üretim Kayıtları, Üretim Kayıtları ile ilişkili olarak Gözlem Kayıtları (Fotoğraf eklenebilir) oluşturulabilir. Üretim Takibini kolaylaştıran Barkod Etiketleri yazılım tarafından oluşturulabilir.
 • Barkod Sorgulama işlemli kolayca yapılabilir. aTohum, okutulan bir Barkodun, bir Stok ya da Üretim Kaydına ait olduğunu otomatik olarak belirleyip ilgili kayıtlara kolayca erişim sağlar.
 • Örnek Talep Kayıtları ile Gelen / Giden Dublikasyon Kayıtları oluşturulabilir.
 • Sistemde saklanan tüm bilgilere kolayca erişim sağlanabilir ve çok çeşitli Raporlar kolayca üretilebilir. Liste Raporları Microsoft Excel'e aktarılabilir.

aTohum'un Teknolojisi

aTohum, "Çok Katmanlı" ve "Ölçeklenebilir" bir Yazılım Mimarisi kullanılarak geliştirilmiş olup, kurumların farklı Bilgi Sistemleri altyapılarını destekleyecek şekilde LAN veya WAN / İnternet ortamına kurulabilir.

Yazılım, standart olarak Microsoft SQL Server, Microsoft .NET Framework ve IIS üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Temel bileşenleri; bir Uygulama Yazılımı (WPF), bir Uygulama Sunucusu Yazılımı (.NET DLL) ve bir Web Servisi (SOAP, .NET DLL)'nden ibaret olup, sahada yapılan işlemler için Microsoft Windows Mobile 6.x İşletim Sistemine sahip El Terminalleri üzerinde çalışan bir de Mobil Uygulama mevcuttur.