Diğer Ürünler


Avian Dijital Reklam (Digital Signage) Yazılımı

Avian Dijital Reklam (Digital Signage) Yazılımı (AvianDS), Avian'ın kurumsal müşterileri için geliştirmiş olduğu özel ürünlerden biridir. AvianDS, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kurgulanabilen ve 1'den 10,000'e kadar Gösterim Noktası için ölçeklenebilen güçlü bir Dijital Sunum altyapısı sağlamaktadır. AvianDS, istenildiği gibi tasarlanabilen Ekran Ayarları yardımıyla; İstemci Bilgisayarların sabit diskinde, yerel ağda veya İnternet üzerinde yer alan, çok çeşitli formatlardaki içerikleri gösterebilmektedir. Yazılım, Yönetim ve İzleme araçlarını kendi içinde barındırmaktadır. Ekran, Kamera ve Yazar Kasa gibi donanımlarla ve Video Analizi (Yüz Tanıma) yazılımları gibi uygulamalarla entegre edilebilmesi, AvianDS'nin kullanım alanlarını büyük ölçüde genişletmektedir.


Avian Demirbaş Takip Yazılımı

Avian Demirbaş Takip Yazılımı, Avian ProjectsLive çözümünün bir alt parçası olarak, firmaların Varlık Yönetimi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, ilgili bölümlerin ayrıştırılması ve özelleştirilmesi ile hazırlanmıştır. Proje bazlı veya proje bağımsız olarak firmaya satın alması yapılan varlıkların Bölüm, Birim, Lokasyon, Sorumlu Kişi bazında değişikliklerinin izlnmesini ve Varlıklar üzerinde yapılan Bakım Faaliyetlerinin takip edilmesini sağlamaktadır.


Avian Depo Otomasyonu Yazılımı

Şirketlerin başarısı, sahip oldukları kaynakları en etkin biçimde kullanabilmelerine bağlıdır. Bu amaçla geliştirilen Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) yazılımları son derece önemli fırsatlar yaratmaktadır. Sistemin işleyebilmesi için güncel ve derinlemesine firma bilgisinin sahadan sağlıklı bir şekilde toplanmasına ihtiyaç vardır. Sahadan otomatik bilgi toplamaya imkan veren Avian Depo Otomasyon Sistemi de işte bu amaçla geliştirilmiştir. Yazılım, Oracle Apps ve Logo'nun ticari yazılımları ile entegre çalışmaktadır.


Avian Mağazacılık Yazılımı

Avian Mağazacılık Yazılımı, özellikle büyüme sürecindeki Zincir Mağazaların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış, Satış Süreçleri başta olmak üzere temel iş süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayan, Logo'nun ticari yazılımları ile entegre çalışan, çok katmanlı, inovatif bir otomasyon yazılımıdır.