AvianİSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı

AvianİSG (Avian İş Sağlığı ve Güvenliği); 6331 Sayılı Kanun kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim ve Yönetim Mevzuatına paralel olarak, OHSAS 18001 kapsamına giren tüm bilgi alanlarının izlenmesi, raporlanması ve stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesi için ihtiyaç duyulan "Bilgi Sistemleri Altyapısı"nı sunmaktadır.

AvianİSG; İSG’ye ilişkin olarak kurum içinde yürütülen faaliyetlerin, özel tasarlanmış bir ortamda; mevzuat, standartlar, kuruma özgü uygulama ve süreçler eşliğinde yönetilmesini sağlar. Bunu yaparken, uzmanlara rehberlik eder, İSG’ye dair uygunsuzlukları tespit eder ve uyarır, üst yönetimi de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesinde eksiklik görülen tüm faaliyetler hakkında bilgilendirir.

AvianİSG Uyarı Mekanizması sayesinde İSG yönetimi tarafından takip edilen faaliyetler (çalışanların eğitimleri, periyodik ölçüm/bakım gerektiren ekipman, DÖF kayıtları, standartlara uygun olmayan KKD temini, kimyasal maddeler ile ilgili uygunsuzluklar, vb.) süresi geçmeden uzmanın dikkatine sunulur.

AvianİSG'nin İşlevsel Özellikleri:

 • Mevzuat ve metodoloji kapsamında yer alan tüm adımlar ve uygulama için gerekli tüm dokümanlar (form, rapor, vb.), AvianİSG’nin ana ekranından ulaşılan Ana Menüsünde yer alır.
 • Yönetim, uygunsuzluklardan haberdar edilir. Uyguzluklardan dolayı işletmenin alabileceği ceza, para cinsinden raporlanır.
 • İSG süreçlerinin yönetimi öncelikle kurumsal yapının tanımlanması ile başlamaktadır. İSG6331’de holding/grup şirketlerinin tamamını içerecek şekilde hiyerarşik bir yapılandırma ve bu yapıya uygun yetkilendirme imkanı vardır.
 • Ekli dosyalar (resim, rapor, sertifika ve belge, vb.), Arşiv Sistemi, İç ve Dış Yazışmalar desteklenmektedir.

AvianİSG'nin Özet İçeriği:

 • Kurumsal Yapı
 • Çalışanlar
 • Bina ve Eklentiler
 • Altişverenler
 • Kimyasal Maddeler
 • İSG Organizasyonu
 • İSG Kurulu, Toplantı Kayıtları ve Kararlar
 • Yıllık Çalışma Planı
 • Acil Durum Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Eğitimler, Eğitim Kurumları, Eğitimciler, Anketler, Yıllık Eğitim Planlanı
 • Sağlık Gözetim Yönetimi
 • İş Ekipmanları Envanteri, Periyodik Bakım ve Kontroller
 • İş Hijyeni Ölçüm Kayıtları
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
 • İç ve Dış Denetim Kayıtları, Bulgular
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)
 • İdari Para Cezaları
 • Kontrol Listeleri (Check Lists)
 • İş İzinleri
 • Tespit ve Öneriler
 • Uyarılar
 • Kaza ve Ramak Kala Kayıtları
 • Bildirimler, Raporlar, Form ve Sertifikalar
 • Ödül ve Cezalar
 • Ziyaretçi Kayıtları