Yazılım Geliştirme

Avian; müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, hemen her tür teknolojinin kullanıldığı, tümleşik masaüstü ve web uygulamaları, mobil yazılımlar ve özel bileşen kütüphaneleri geliştirmektedir.

Yazılım geliştirme faaliyetlerinde müşterilerin tercih edecekleri yaklaşım, yaşam döngüsü, mimari, model ve süreçler kullanılabilmekte; ayrıca istenilen standartlarda iş ürünleri oluşturulabilmektedir. Avian'ın orijinal bilgi birikimi ise, ağırlıklı olarak IEEE, CMMI ve UML standartlarına dayanmaktadır.

Kullanılan teknolojiler değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle Microsoft teknolojileri tercih edilmektedir. Uygulamaların birçoğu MS Visual Studio ortamında, Visual C# programlama dili ile, MS .NET platformu ve MS SQL Server veri tabanı üzerinde çalışacak şekilde geliştirilmektedir. Bunun dışında WPF, ASP.NET ve MVC ile mobil uygulamalar için tercih edilen Windows Mobile ve MS SQL Server Compact Edition da öne çıkan teknolojiler arasındadır.