Haberler


Yeditepe Üniversitesi de aKariyer'i tercih etti.

Haziran 2014

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden sonra, Yeditepe Üniversitesi de Avian'ın aKariyer ürününü tercih etti. aKariyer, Kariyer Merkezi faaliyetlerinin yönetiminde, üniversite, öğrenci, öğrenci kulüpleri ve mezunlar ile özel sektörü bir araya getiren yazılım çözümüdür.

Doğru kapıları açmak, fırsatlar yaratmak, iyi fırsatlarla karşılaşmak ve onları kaçırmamak...

Üniversite Kariyer Merkezleri'nin amacı, öğrenci ve mezunlarına kişisel gelişim süreçlerinde ve mezuniyetleriyle birlikte başlayacak yeni yolculuklarını planlamaları noktasında destek vermektir. Onlara kendi fırsatlarını yaratmaları için çeşitli önerilerde bulunmak, yardımcı ve yol gösterici olmaktır. Bunun ötesinde, Üniversite Kariyer Merkezi olarak en önemli hedef, iş dünyasında güçlü bir camia oluşmasını sağlayacak faaliyetleri planlı ve örgütlü bir şekilde koordine etmektir.


Avian RiskFrame'in İlk Sürümü Satışa Hazır

Mart 2012

Avian tarafından uluslararası standartlara uygun bir yaklaşım ile hazırlanan Kurumsal Risk Yönetimi (ERM – Enterprise Risk Management) yazılımı RiskFrame'in kullanıma hazır ilk sürümü satışa çıktı. Tamamen yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen RiskFrame'in bu ilk sürümü, her ölçekteki kurum ve kuruluşların risklerini yönetebilmek için gereken esnek altyapıyı sunmaktadır. RiskFrame'in bir sonraki sürümü ise, Risk Bazlı İç Denetim faaliyetlerini planlamak, yönetmek, raporlamak ve izlemek için gerekli özellikleri sunması planlanıyor.


GAMA Güç Sistemleri ProjectsLive'ı Tercih Etti

24 Mayıs 2011

GAMA Güç Sistemleri, 2010 yılında aldığı karar ile merkez ve şantiyelerinde gerçekleşen malzeme akışının takibini ProjectsLive ürünü ile yönetmek için Avian ile çalışmaya başladı. Mevcut yazılımın GAMA'nın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılaması amacıyla bir süredir yürütülen uyarlama faaliyetleri sona erdi ve yazılım öncelikle Ankara Genel Müdürlük'te devreye alındı. Şantiyeler arasında ise, kısa zaman önce inşaat çalışmalarına başlanan Riga Projesi seçildi. Gerçek zamanlı olarak tüm bileşenleri entegre bir şekilde çalışan ProjectsLive'ın, klasik Proje Yönetimi yazılımlarından farklı olmasını sağlayan özellikleri GAMA’ya avantaj sağlayacak şekilde özgünleştirildi. Yazılımın sadece ofiste çalışan mühendislerin veri girişine bağımlı kalmaması için, El Terminalleri üzerinde düşük seviye bilgisayar okuryazarlığını yeterli kılan özel ekranlar hizmete alındı. Zorlu şartlara sahip şantiye ortamında gerçekleşen faaliyetlere ait bilgilerin gerçek zamanlı ve sağlıklı bir şekilde toplanması ile birlikte planlama, yönetim, maliyetlerin minimize edilmesi ve kestirilebilmesi fonksiyonlarının ölçülebilir bir seviyede iyileşmesi sağlandı.


Avian, Intel Software Partner Program'a Dahil Oldu

Mayıs 2011

Avian, Intel'in Software Partner programına dahil oldu. Program çerçevesinde Avian'ın dört yazılım ürününün testleri Intel İspanya tarafından gerçekleştirildi. Tüm testlerin başarı ile tamamlanması ile birlikte, Avian; Intel Software Premier Elite Partner unvanını taşımaya hak kazandı. Kısa zaman içinde Intel Türkiye ile işbirliği ile bir yazılım ürününü piyasaya sunmaya hazırlanan Avian, gerek iş gerekse yazılım konusundaki tecrübesini Türkiye’de bilgisayar alışkanlığı az olan kesime hitap ederek bilgisayar okuryazarlığının arttırılması konusunda ülkemize katkıda bulunmayı planlamaktadır.


Datateknik'in Yeniden Yapılanma Çalışmalarına Avian Desteği

Mayıs 2011

DATATEKNİK kurulduğu yıldan bu yana EXPER Markası ile birlikte Türkiye'nin en büyük IT Şirketleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, üst yönetim tarafından alınan stratejik bir karar neticesinde üretim bandı ağırlıklı bilgisayar donanım üretim işi ile dev bütçeli IT projelerinin yönetim işi birbirinden ayrılmıştır. Yeniden yapılanma olarak nitelendirilebilecek bu süreç çerçevesinde, firmanın iç süreçlerinin ve özellikle Proje Yönetim yaklaşımının uluslararası kabul görmüş olan COBIT standartlarına uygun olarak elden geçirilmesi ve organizasyonun buna paralel olarak yeniden örgütlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Avian olarak, bizlere bu sürece bilgi ve deneyimimiz ile katkıda bulunma fırsatı verdiği için DATATEKNİK Üst Yönetimine teşekkür ederiz.


Tarım Bakanlığı Tohum Gen Bankası Yazılım Altyapısı Avian'dan...

Ocak 2011

Dünyanın üçüncü büyük Tohum Gen Bankası (TTGB), 3 Şubat 2010 tarihinde Ankara Yenimahalle’de devletin ve hükümetin yüksek seviyede katılımı ile resmi olarak açılmıştır. TTGB Yönetimi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerin yazılım altyapısı ile birlikte izlenmesine olanak verecek bir yönetim aracının temini için çalışmalarını tamamlamış ve Avian / MobileTurk işbirliği ile önerilen çözüm konusunda karar kılmıştır. Önerilen çözüm (Avian SeedWorks), yazılım ile birlikte El Terminali ve Barkod Etiket Yazıcıları gibi donanım bileşenlerinin de dahil olduğu ve Bankanın tüm süreçlerini içerecek bir yaklaşım ile tasarlanmıştır. 3 ay gibi kısa bir süre içinde yazılımın kodlama işlemleri tamamlanmış, testleri Banka çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiş ve canlı kullanıma hazır hale getirilmiştir. Projede bilgisini ve emeğini esirgemeyen Türkiye Tohum Gen Bankası çalışanlarına teşekkür ederiz.